BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Petrolkémia

A tantárgy neve angolul: Petrochemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM402 2+0+3/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván tud. főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

Dr. Fürcht Ákos

tud. főmunkatárs

 c. docens

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A szerves kémia, kémiai technológia, vegyipari műveletek és a szénhidrogénipari technológia c. tantárgyak kapcsolódó fejezetei.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy a petrolkémia termékeinek előállítására szolgáló eljárások megismertetését célozza, a felhasznált alapanyagok jellemzésétől, az eljárások elemzésén és specialitásaik kiemelésén keresztül, egészen a termékek felhasználásáig bezárólag szolgáltat ismereteket

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

Dr. Fürcht Ákos

tfmts

KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

1 Ismeri a vegyipari technológiák működtetését a kőolajiparban, tudása a tanult matematikai, fizikai, géptani, szerves és szervetlen kémiai tanultakra alapszik.alapok, matematika, fizika, szerves és szervetlen kémia géptan...

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Ismeri és tudja használni azokat az alapvető, speciálisan a kőolajiparban használt eszközöket.

Rendelkezik a vegyészmérnöki és kémiai technológiai területhez kapcsolódó méréselméleti, méréstechnikai, analitikai és anyagvizsgálati ismeretekkel.

ismeri az alkalmazott analitikai eljárásokat műszereket

Ismeri a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.

alkalmazza a cham cad és hasonló tervező szoftvereket

Képesség

Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.

bármely technológia, de különösen a szénhidrogénipar területén a technológia üzemeltetésére és fejlesztésére kezdeti helyi gyakorlat után magas szinten .

Képes a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.

Ismeri a vegyészmérnöki technológia tervezés során alkalmazható fontosabb adatbázisokat és használatukat

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-04 14:02:28

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.