BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Meteorológia

A tantárgy neve angolul: Meteorology for environmental engineers

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTAKM4 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Csikor Zsolt, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.

A tantárgy előadója:

dr. Mészáros Róbert

dr. Breuer Hajnalka

tud. munkatárs

adjunktus

ELTE Meteorológiai Tanszék

ELTE Meteorológiai Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középfokú fizikai és kémiai ismeretek

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a hallgatók számára képet nyújtson a meteorológia témaköreiről, más szakterületekhez való kapcsolódási pontjairól. A félév során vázlatosan bemutatásra kerülnek a különböző skálájú légköri folyamatok, időjárási és éghajlati jelenségek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mészáros Róbert

Tud. munkatárs

ELTE Meteorológiai Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a Napsugárzás légköri újra eloszlását, elnyelését, szóródását, visszaverődését, a légkör teljes energiamérlegét.

Ismeri a légköri dinamika alapjait.

Ismeri a légköri víz mennyiségét és annak szerepét.

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Ismeri a légköri mérési és megfigyelési módszerek módszereket

Képesség

Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő részvételre.

Ismeri a különböző légköri folyamatokat , időjárási és éghajlati jelenségeket, ezáltal a meteorológia témaköre és más szakterületekhez való kapcsolódási pontjait is.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

Az időjárási és éghajlati jelenségeket folyamatosan nyomon követi.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-09-14 13:27:24

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.