BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Sejtbiológia

A tantárgy neve angolul: Cell biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA102 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Sveiczer Ákos, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

Egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

1. féléves tantárgy lévén nincsenek ilyen témakörök.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja a hallgatók megismertetése az eukarióta sejtek felépítésével (struktúrájával), illetve működésük alapvető elveivel. Az eukarióta sejtek organellumainak kialakulása, valamint szerkezetük és funkcióik részletes ismertetése. Az organellumok fiziológiai működésének és annak molekuláris alapjainak megértése. A fehérje transzport mechanizmusok ismertetése az eukarióta sejtben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Novák Béla

Egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Sveiczer Ákos

Egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az eukarióta sejtek felépítését, működését, szabályozását.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az eukarióta sejtekben zajló biokémiai folyamatokat és azok színtereit.

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a DNS, az RNS és a fehérjék szerkezetét, képződésük alapelveit.

Képesség

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes sejtbiológiai jellegű laboratóriumi vizsgálati módszerek elsajátítására.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes részfeladatok ellátására sejtbiológiai tudományok kutatásában.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik arra, hogy továbbképzése a sejtbiológiai területen folyamatos legyen.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a sejtbiológiai területtel összefüggő új ismeretek, módszerek iránt.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Autonóm módon képes a sejtbiológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2019-09-04 12:29:55

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.