BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszeripari technológia

A tantárgy neve angolul: Food Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA606 2+0+2/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tömösközi Sándor, egyetemi docens

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (BME-ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Merész Péter

egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Vegyipari műveleti alapismeretek és anyag átalakítási módszerek (elsősorban a természetes eredetű nyersanyagokra vonatkozóan), élelmiszer-kémia és -biokémia, biológiai iparok műveletei, enzimológia, mikrobiológia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Biokémia, Vegyipari műveletek I.

A tantárgy célkitűzése:

Az élelmiszeripari technológiák során feldolgozandó anyagok átalakító műveleteinek, a műveletek során nyert intermedierek és termékek műveleti szempontból jellemző tulajdonságainak megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Merész Péter

egyetemi docens

BME-ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az élelmiszeripari nyersanyagok fizikai-kémiai sajátosságait.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az élelmiszertechnológiai folyamatok esetében a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri az élelmiszeripari technológiák legfontosabb műveleteit.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri az élelmiszeripari műveletekhez kapcsolódó legfontosabb biotechnológiai műveleteket és berendezéseit.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri az élelmiszeripari technológiák főbb termékeit.

Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Megismeri az élelmiszeripari technológiák alapjait önálló laborfeladat keretében.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes technológiai folyamatok biztonságos működtetésére.

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes alapvető élelmiszeripari technológiák félüzemi kivitelezésére.

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

Képes alapvető élelmiszeripari technológiák laboratóriumi szintű kivitelezésére.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes élelmiszeripari technológiai problémák önálló megoldására.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott az élelmiszertechnológia területén zajló innovációs folyamatok nyomon követésére.

Autonómia és felelősség

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

Képes egyéni és csoportos feladatok végrehajtására.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 09:24:08

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.