BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomérnöki számítás és tervezés

A tantárgy neve angolul: Calculation and planning in biochemical engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA779 0+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tardy Gábor Márk, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fehér Csaba

egyetemi  adjunktus

BME ABÉT

Gergely Szilveszter

egyetemi  docens

BME ABÉT

Németh Áron

egyetemi  docens

BME ABÉT

Tardy Gábor

egyetemi  docens

BME ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető analitikai, mikrobiológiai és biotechnológiai fogalmak és folyamatok ismerete, alapvető számítástechnikai készségek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Biomérnöki műveletek és folyamatok

(BMEVEMKA404)


A tantárgy célkitűzése:

A BSc szakdolgozat előtt álló hallgatók gyakorlat orientált képzése a különböző biomérnöki szakirányokkal kapcsolatos biotechnológiák alapvető tervezési megfontolásaira, számításaira és a technológiák modellezésére fókuszálva.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tardy Gábor

egyetemi docens

BME ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a biofinomítók, élelmiszeripari biotechnológiák, bioüzemanyag gyártás, valamint a szennyvíztisztítási biotechnológiák alapvető műveleteit, folyamatait és ezek modellezését.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri a biofinomítók, élelmiszeripari biotechnológiák, bioüzemanyag gyártás, valamint a szennyvíztisztítási biotechnológiák alapvető technológiáit, termékeit és a technológia tervezés alapjait.

Képesség

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Képes a különböző biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó alapvető tervezési számítások elvégzésére, több, biotechnológiában alkalmazott modellező szoftverben alapvető felhasználói tudással rendelkezik.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes új (adott esetben még meg nem valósult) biotechnológiai rendszerek modellezéssel történő előzetes vizsgálatára és optimalizálására, üzemeltetési és technológiai javaslatok kidolgozására.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott a biotechnológiai tervezés, fejlesztés és innováció, valamint új matematikai modellek megismerésére és alkalmazására.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a komplex tervezés és modellezési módszerek iránt.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Autonóm módon képes biotechológiai tervezési kérdések értelmezésére és döntéshozatalra.

Utolsó módosítás: 2023-08-30 16:29:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.