BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Nyári szakmai gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Industrial practice project

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA888 0

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Deák Veronika, ABÉT

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

A munkavédelmi szabályokat betartja.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

BA_A_5

Igényli és munkatársaitól elvárja a minőségi munkát.

Fontosnak tekinti a rábízott feladat minőségi megoldását.

Autonómia és felelősség

Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal.

Feladatai megoldása során támaszkodik a megszerzett elméleti és gyakorlati alapismereteire.

Szóban és vagy írásban megkapott részfeladatát önállóan végrehajtja.

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

Munkahelyi környezetbe, munkacsoportba való beilleszkedésre képes.

Munkatársaitól elfogad segítséget, tanácsot, visszajelzést.

Elvégzett munkájáról a további munkát elősegítő módon számol be.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

A rábízott berendezés/eszköz működését érti, hibás működését felismeri.

Utolsó módosítás: 2023-05-12 12:20:12

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.