BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Patobiokémia

A tantárgy neve angolul: Pathobiochemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM113 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szarka András, Alkalmazott Biotechnológia és Élemiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szarka András

Egyetemi tanár

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élemiszer-tudományi Tanszék

Dr. Bánhegyi Gábor

Egyetemi tanár

SE Orvosi Vegytani Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános Biokémia.

A tantárgy célkitűzése:

a legfontosabb biokémiai folyamatok meghibásodásáról és ezek következményeiről ad átfogó képet.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szarka András

egyetemi tanár

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élemiszer-tudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Ismeri, átlátja az oxidatív stressz fogalmát, a mitokondriális patobiokémiát és a fehérjék térszerkezetének kialakulását.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri a legfontosabb patobiokémiai analitikai technikákat, mint a fluoreszcens analízis, illetve képalkotás, az antitestek felhasználása a laboratóriumban, metabolikus folyamatok nyomon követése UPLC-Fluo_MS technikákkal.

Képesség

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Elsajátította a patobiokémiai nyelvezetet, ismeri a patobiokémiai tudományos szakirodalmi keresőket, a legújabb patobiokémiai analitikai fejlesztéseket.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a legújabb patobiokémiai tudományos szakirodalom megismerésére, azok tovább gondolására.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2019-08-22 10:02:09

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.