BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok

A tantárgy neve angolul: Applied biochemistry and transgenic organisms

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM201 3+0+2/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Vértessy Beáta, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mészáros Klára

Dr Éva Csaba

Dr Silhavy Dániel

Dr Jenes Barnabás

Dr Makai Szabolcs

Dr Hiripi László

Dr Vellai Tibor

Dr Gócza Elen

Dr Palkovics László

Dr Bősze Zsuzsanna

Dr Vértessy Beáta

BME ABÉT

MTA MGKI Martonvásár

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ

ELTE Genetikai Tanszék

SziE Növénykórtani Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Genetika, biokémia

A tantárgy célkitűzése:

genetikai transzformációs módszerek elméletének és gyakorlatának megismerése

modern genomszerkesztési eljárások elméletének és gyakorlatának megismerése

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vértessy G. Beáta, Mészáros Klára és az MTA MGKI munkacsoport

 egyetemi tanár

VBK ABÉT és MTA MGKI munkacsoport

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Tudással rendelkezik a transzgénikus organizmusok terén

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Tudással rendelkezik genom-szerkesztési eljárásokról

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeretekkel rendelkezik a tudományos kutatómunka problémemegoldó technikáiban

Képesség

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások ellátását és kidolgozását

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik a folyamatos biotechnológiai önképzésre

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Elkötelezett a biomérnöki szakterületen

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Kreatív és rugalmas a feladatmegoldásban

Törekszik az intuíció és módszeresség összhangjának megteremtésére.

Törekszik az intuíció és a módszeresség összehangolására

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Nyitott a transzgénikus technológiákra

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Kezdeményező a problémamegoldásra a transzgénikus technológiákban

Felelősségteljes a problémamegoldásra a transzgénikus technológiákban

Utolsó módosítás: 2018-09-21 07:39:51

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.