BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biológia, biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Biology, biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM301 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bakos Vince, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ballagi András

c. egyetemi tanár

ABÉT

Bakos Vince

Tanársegéd

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biokémia

A tantárgy célkitűzése:

A biológia és a biotechnológia alapjainak megismertetése. Az élő szervezetekben lejátszódó alapvető kémiai reakciók ismertetése, az élő szervezetek rendszerezése, szerkezeti felépítése, mikrobiológiai módszerek megismerése. Az így megszerzett alaptudásra építve az ipari biotechnológia területeinek és módszereinek megismerése a cél a termelő sejtek létrehozásától, a tenyésztésen keresztül a termék kinyeréséig. A sejtmentes, kizárólag enzimekre épülő ipari technológiák miatt enzimeknek és reakcióiknak, valamint az enzimkinetika bizonyos elemeinek ismertetésére is sor kerül. Az általános ismeretek átadása után konkrét technológiák bemutatására is sor kerül a széles értelemben vett biotechnológia különböző területeiről.

A biodegradáció fogalmának tárgyalása és főbb befolyásoló tényezőinek bemutatása. Szubsztrátok osztályozása biodegradálhatóságuk szerint. A biológiai szennyvíztisztítás elméleti és technikai alapjainak ismertetése. Az eleveniszapos tisztítás - mint módosított kemosztát - bemutatása. Az iszapkor és a fajlagos növekedési sebesség kapcsolata, a stabil üzem kritériumainak diszkussziója. Az eleveniszapos szennyvíztisztító rendszer víztisztítási és iszapkezelési vonalának bemutatása. A szennyvíz és szennyvíziszap jellemzésére szolgáló paraméterek ismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ballagi András

c. egyetemi tanár

ABÉT

Bakos Vince

tanársegéd

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Ismeri a biotechnológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Képesség

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Alkalmazza a biotechnológiai eredetű új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a biológiai és biotechnológiai fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Autonómia és felelősség

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősséggel viseltetik a biológiai és biotechnológiai fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Utolsó módosítás: 2023-05-11 06:24:20

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.