BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

NIR spektroszkópiai módszerek és alkalmazásuk

A tantárgy neve angolul: Infrared Spectroscopic Methods and Applications

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM307 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gergely Szilveszter, egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

A tantárgy előadója:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

Dr. Gergely Szilveszter

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Analitikai kémia, élelmiszeranalitika.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Analitikai kémia.

A tantárgy célkitűzése:

A közép- és közeli infravörös spektrum tartományban nyerhető, az anyagok kémiai és fizikai tulajdonságait leíró rezgési spektrumok megismerése. A roncsolás-mentes, környezetkímélő módszerrel nyert spektrumok információ tartalmának elemzése és a spektrumok széleskörű analitikai célú felhasználásának és ipari alkalmazásainak megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT)

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges gyors, roncsolásmentes, környezetkímélő spektroszkópiai eszközöket, mérési módszereket és kalibrációs eljárásokat.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri a spektrumok információ tartalmának elemzését, ill. a spektrumok széleskörű, analitikai célú felhasználási és alkalmazási lehetőségeit.

Képesség

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Kvalitatív és kvantitatív analízis módszerek, különféle adatredukciós, dedikált statisztikai eljárások közül kiválasztja és használja a megfelelő(ke)t.

Attitűd

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

At-line, on-line és/vagy in-line módszerek együttműködésen alapuló integrálása biotechnológiai ipar, vegyipar, környezetvédelem, orvosi diagnosztika területén stb.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Képessé válik különböző (mezőgazdasági, élelmiszer-, biotechnológiai, vegyipari stb.) technológiák átlátására és értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2018-07-10 16:08:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.