BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki szak levelező MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezettoxikológia

A tantárgy neve angolul: Environmental toxicology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBML02 1+0+0/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gruiz Katalin

docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

a környezettoxikológia a modern, kockázat-alapú környezetmenedzsment eszköztárának egyik legfontosabb eleme. Elvi alapjait, gyakorlatát valamint alkalmazását részletezi a tantárgy a környezeti kockázat menedzsmentjében, a kockázat felmérésben, a kockázatkezelésben és a környezetvédelmi döntésekben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2011-12-02 11:04:51

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.