BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biológia alapjai

A tantárgy neve angolul: Biology Basics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKAKM1 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Hajdinák Péter, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hajdinák Péter

Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Németh Renáta

Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Kelemenné Dr. Nagy Kinga

Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Juhászné Szentmiklóssy Marietta

Doktorvárományos

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Jaksics Edina

Doktorvárományos

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középiskolás biológia tananyag

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Nincs elő-követelmény.

A tantárgy célkitűzése:

A különböző tanulmányokkal érkező hallgatók tudásszintjének kiegyenlítése, a megfelelő biológiai alapok elsajátítása a ráépülő Mikrobiológia, Ökológia és az élő környezettel foglalkozó tárgyak tanulásához.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

Egyetemi docens

BME ABÉT

Dr. Bakos Vince

Egyetemi adjunktus

BME ABÉT

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna

Egyetemi adjunktus

BME ABÉT

Dr. Török Kitti

Egyetemi tanársegéd

BME ABÉT

Kelemenné Dr. Nagy Kinga

Egyetemi adjunktus

BME ABÉT

Dr. Németh Renáta

Egyetemi adjunktus

BME ABÉT

Dr. Hajdinák Péter

Egyetemi adjunktus

BME ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Alapismeretekkel rendelkezik a biomolekulák kémiájáról.

Ismeri a sejttani, molekuláris biológiai alapokat

Ismeri a kapcsolódó alkalmazási területeket (pl. környezetvédelmi, élelmiszeripari, egészségvédelmi vonatkozások)

Képesség

Attitűd

Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

Felismeri a társadalom szerepét és felelősségét a környezetvédelmi alkalmazások kapcsán

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

Megismeri a mérnöki felelősségvállalást a környezetvédelmi alkalmazások kapcsán

Utolsó módosítás: 2023-08-26 11:09:46

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.