BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Mikrobiológia

A tantárgy neve angolul: Microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKAKM3 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Sveiczer Ákos, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egy. docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Tardy Gábor

egy. adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

sejtbiológia: a sejtek és alkotóik felépítése, kémiai összetétele és működése.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Sejtbiológia vagy Biológia alapjai

A tantárgy célkitűzése:

A Mikrobiológia c. tárgy keretében a hallgatók betekintést kapnak a szabad szemmel nem látható élőlények világába. Röviden megismerkednek a mikrobiológia felosztásával és történetével, majd pedig elsősorban a baktériumok működésével, életjelenségeivel (pl. sejttan, metabolizmus) és azok szabályszerűségeivel. Megtanulják annak alapelveit, hogy a mikrobákat hogyan tudjuk szükség szerint szaporítani illetve elpusztítani ("pozitív" illetve "negatív" mikrobiológia), illetve genetikai információjuk hogyan és miért változhat életük során. A tárgy kisebb részét az élőlények rendszerezése és az egyes mikrobacsoportok (vírusok, baktériumok, protiszták, gombák) rövid leírása teszi ki. A tárgy a szakmai törzsanyag része, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, amelyek megalapozzák a szintén a biomérnök szakon kötelező Mikrobiológia II. előadást és a Mikrobiológia laboratóriumi gyakorlatot, továbbá az egyes szakirányokon kötelező további mikrobiológiai jellegű tárgyakat is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sveiczer Ákos

egy. docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a mikrobiológiai folyamatok törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit.

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a modern mikrobiális genetikai elveket, technikákat.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes mikrobiológiai rendszerek biztonságos működtetésére.

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Alkalmazni tudja a mikrobiológiához kapcsolódó számítási módszereket.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik arra, hogy önképzése a mikrobiológiai területen folyamatos legyen.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Autonóm módon képes a mikrobiológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2019-01-25 12:08:12

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.