BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kórélettan I.

A tantárgy neve angolul: Pathophysiology I.

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESOA605 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tornóci László, mestertanár, Kórélettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tornóci László

mestertanár

Kórélettani Intézet

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Humán anatómia, Humán élettan

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókat a betegségek által okozott változásokkal a teljes szervezet, a szervek és a sejtek szintjén. Ezek alapján levezethetők a betegségek tünetei és a lehetséges terápiás módszerek. Ezen túl a kurzus célja megismertetni a hallgatókat az orvostudomány (és általában a természettudományok) fejlődésének társadalmi hatásaival is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tornóci László

mestertanár

Kórélettani Intézet

A tárgyadatlap érvényessége:2017. szeptember 1-től visszavonásig

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri a keringési rendszer szabályozási folyamatait és betegségeit.

Ismeri az immunrendszer felépítését, ill. a működésével kapcsolatos betegségeket.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a betegségek kialakulásáról szóló egykori és a ma érvényesnek tartott elméleteket

Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Ismeri a rizikófaktor fogalmát és meghatározásának módját.

Képesség

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes elemezni, hogy milyen szempontok szerint érdemes összehasonlítani a diagnosztikai és terápiás beavatkozásokat

Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott specializációnak megfelelő szakterületen.

Képes az élettani és biokémiai ismeretek alapján elmagyarázni, hogy milyen változások játszódnak le a beteg ember szervezetében a tanult betegségekben

Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.)

Képes elemezni, hogy milyen lehetséges társadalmi és gazdasági hatásokkal jár, ha egy betegséget kezelünk, szemben azzal, ha nem kezelünk

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képes kritikusan elemezni a tudományos alapot nélkülöző gyógyítási módszereket ill. társadalmi mozgalmakat (pl. oltásellenesség)

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik a betegségek kialakulásának megértésére irányuló ismeretek megismerésére és szintetizálására.

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

Empátiával közelíti meg azokat a változásokat, amit a betegségek okoznak az érintett személyek életkörülményeiben.

Autonómia és felelősség

Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal.

Önállóan véleményt formál a társadalom felelősségéről az egyes betegségek kialakulását illetően és az általuk okozott problémák megoldásában

Utolsó módosítás: 2018-08-28 11:37:35

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.