BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Farmakológia

A tantárgy neve angolul: Pharmacology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESOM302 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Miklya Ildikó, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Farmakologiai és Farmakoterápiás Intézet

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Miklya Ildikó

egyetemi docens

Farmakológiai és Farmakoter.

Dr. Fehér Ágnes

Ph.D. hallgató

Farmakológiai és Farmakoter.

Dr. Baranyai Tamás

Ph.D. hallgató

Farmakológiai és Farmakoter.

Humli Viktória

Ph.D. hallgató

Farmakológiai és Farmakoter.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

élettan, kórélettan, biokémia, molekuláris és sejtbiológia

A tantárgy célkitűzése:

A farmakológia szintetizáló tantárgy, mely magában foglalja: az általános farmakológiát, a részletes farmakológiát, a klinikai farmakológiát, és a toxikológiát. Az általános farmakológia (farmakodinámia, farmakokinetika) a farmakológiai gondolkodáshoz szükséges alapfogalmak és ismeretek elsajátítását célozza, a részletes farmakológia során pedig a hallgató megtanulja a gyógyszerek hatásmechanizmusának, fő hatásinak, mellékhatásainak, fontosabb interakcióinak, és részben a dozírozásának fő elveit. A klinikai farmakológia oktatása során az adott betegséghez rendeljük hozzá a gyógyszereket és oktatjuk a kiemelt, népegészségügyi szempontból is fontos betegségek terápiás stratégiáját. A toxikológia a legfontosabb mérgezések tünettanát és terápiáját ismerteti.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Miklya Ildikó

egyetemi docens

Farmakológiai és Farmako-terápiás Intézet

 

 

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Ismeretekkel rendelkezik az általános farmakológia, a klinikai farmakológia és a toxikológia területén.

Ismeri az általános farmakológia (farmakodinámia, farmakokinetika) a farmakológiai gondolkodáshoz szükséges alapfogalmakat.

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeretekkel rendelkezik a gyógyszerek hatásmechanizmusának, fő hatásinak, mellékhatásainak, fontosabb interakcióinak, és részben a dozírozásának fő elveivel kapcsolatban.

Ismeri a toxikológiai területen a legfontosabb mérgezések tünettanát és terápiáját.

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-28 22:29:19

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.