BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biztonságtechnika

A tantárgy neve angolul: Safety in the Chemical Industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTAKM1 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csontos István egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas Imre László

Dr. Hegedűs László

Dr. Pálovics Emese

c. egyetemi docens

egyetemi docens

tud. munkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető fizikai, kémiai, géptani, vegyipari műveleti ismeretek

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy egyik célja megismertetni a hallgatókkal a mérnöki munkához elengedhetetlenül szükséges a tűz- és robbanásveszéllyel ill. mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos alapfogalmakra. A másik nem kevésbé fontos cél, számos gyakorlati példán szemléltetve a biztonságos munkavégzéshez, és menedzseléshez szükséges ismeretekkel lássa el a hallgatókat. A tárgy, az Európához való csatlakozásnak megfelelően érintőlegesen ismerteti a Nyugat-Európában és az USA-ban szokásos biztonságtechnikai szemléletet és gyakorlatot.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Dr. Farkas Imre László

c. egyetemi docens

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.

Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó vegyipari munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai elveket.

Ismeri néhány vegyipari katasztrófa okait és következményeit, valamint azokat az intézkedéseket, amelyekkel el lehet kerülni a megismétlődésüket.

Ismeri a vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat.

Képesség

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Képes felismerni a gyakran előforduló munkabiztonsági kockázatot jelentő technológiai hiányosságokat.

Attitűd

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de vegyipari területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Autonómia és felelősség

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Szakmai feladatai során együttműködik más szakterület (vegyipar, gyógyszeripar, biotechnológiai ipar) szakembereivel, mérnökeivel.

Utolsó módosítás: 2019-05-09 08:49:25

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.