BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerhatóanyagok optimálási paraméterei

A tantárgy neve angolul: Optimization Parameters of Drug-like Compounds

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA901 2+0+0/f 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balogh György Tibor

c. egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető biokémiai, szerves kémiai és fizikai kémiai ismeretek

 

A tantárgy célkitűzése:

A vegyészmérnök hallgatók megismertetése a gyógyszerkutatás korai fázisában alkalmazott modellekkel, amelyek segítenek a hatóanyag kiválasztásában, illetve optimálásában. A tantárgyban bemutatásra kerülnek a felszívódással, eloszlással és célba jutás folyamataival összefüggő legfontosabb fizikai kémiai, farmakokinetikai (pKa, logP/D, oldhatóság, kémiai és metabolikus stabilitás, permeabilitás, plazmafehérje kötődés), illetve farmakodinámiás elméleti alapok, valamint ezek meghatározásának lehetőségei gyakorlati és elméleti modellek segítségével. A tantárgy célja, hogy gyógyszeripari példákon keresztül rámutasson az ismertetett paraméterek élőszervezetben végbemenő fiziológiás folyamatok-molekulaszerkezet közötti összefüggésekre, továbbá az egyes paraméterekben rejlő hatóanyag optimálási lehetőségekre.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balogh György Tibor

c. egyetemi docens, osztályvezető

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Richter Gedeon Nyrt.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Szabadon választható - tudás

Ismeri a szervezetbe jutó gyógyszerhatóanyagok felszívódásával, eloszlásával és célba jutásával kapcsolatos alapvető összefüggéseket.

Ismeri a gyógyszerkutatás korai fázisában alkalmazott fontosabb modelleket, amelyek segítenek egy hatóanyag kiválasztásában, illetve szerkezetének optimálásában.

Képesség

Szabadon választható - képesség

Képes felismerni a hatóanyagok felszívódását, eloszlását, metabolizációját, kiürülését befolyásoló szerkezeti paramétereket.

Képes méréseket tervezni a folyamatokat szabályozó fontosabb paraméterek meghatározására.

Attitűd

Szabadon választható - attitűd

Folyamatosan gyarapítja szakmai tudását és fejleszti képességeit.

Autonómia és felelősség

Szabadon választható - autonómia és felelősség

A hatóanyagok kutatásában, fejlesztésében együttműködik biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal.

Utolsó módosítás: 2018-06-14 15:05:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.