BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerhatástani ismeretek

A tantárgy neve angolul: General pharmacology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM705 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hegedűs László egyetemi docens, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Kádas István

c. egyetemi docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves Kémia, Biokémia, Biológia vegyészmérnököknek.

A tantárgy célkitűzése:

Alapvető ismereteket adni a gyógyszerhatástan területén, és közben megismertetni az orvosbiológiai szemlélet alapjait, hogy  elősegítse a két tudományterület szakembereinek -későbbiekben szükségessé váló- hatékony kommunikációját.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Kádas István

c. egyetemi docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a gyógyszerhatástani és az orvosbiológiai szemlélet alapjait, a hozzájuk kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai alapokat.

Magas szintű gyógyszerkémiai ismeretekkel rendelkezik.

Ismeri az egyes hatásterületekkel kapcsolatos farmakokinetikai és farmakodinamikai tudásanyagot, amelyek a gyógyszer-hatástan alapját képezi.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Ismeri a gyógyszertörzskönyvezés folyamatát és annak legfontosabb szabályait.

Ismeri a nagy költségigényű, több szinten futó folyamatot, ami során az eredeti hatóanyag-molekulából forgalomba kerülő gyógyszer lesz.

Képesség

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes az összetett kémiai technológiai rendszerek, valamint folyamatok tervezésére illetve modellezésére, továbbá hatóanyagok és készítmények kutatásához, fejlesztéséhez és gyártásához szükséges technológiai rendszerek üzemeltetésére és irányítására.

Képes az elméleti és gyakorlati felkészültsége, ismeretei alapján részt venni a hatóanyagok és készítmények kutatásában, fejlesztésében, és azok sikeres megvalósításához eredményes munkát végezni.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Képes megérteni és megoldani az adott problémákat, megbízható véleményt alkotni, helyes következtetéseket levonni, valamint racionális döntéseket hozni a gyógyszeriparhoz kapcsolódó technológiai területeken.

Attitűd

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív megoldások kifejlesztésére a gyógyszeriparban.

Autonómia és felelősség

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

A különféle célok kijelölésében és megoldásában képes majd együttműködni biokémikusokkal, farmakológusokkal.

Utolsó módosítás: 2018-06-13 11:22:52

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.