BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Folyamattan

A tantárgy neve angolul: Process Engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMA605 3+0+2/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kőrösi Márton, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kőrösi Márton

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Farkas Tivadar

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Vegyipari műveletek (áramlástan, hőtan)

Vegyipari géptan (szivattyúk, szelepek)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEVMA512, Vegyipari Műveletek

A tantárgy célkitűzése:

Energia- és anyagcserélő hálózatok tervezési módszereinek ismertetése. Folyamatok tervezése során használt ábrázoló dokumentációk (Block Flow Diagram - BFD, Process Flow Diagram - PFD, Piping & Instrumentation Diagram - P&ID) ismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rév Endre

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a fázisegyensúlyok számításához használt legfontosabb modelleket, azok származtatását állapotegyenletből vagy elegyítési többlet modellekből, használhatóságukat és korlátaikat.

Ismeri a leggyakrabban használt numerikus módszereket egyenletek, egyenletrendszerek, kezditiérték-problémák és peremérték-problémák megoldására, azok alkalmazhatósági területeit, korlátait.

Ismeri a legfontosabb egyensúlyi és megoszlási számítási eljárások alapelveit, korlátait.

Ismeri a többfokozatú, ellenáramú szétválasztó egységek állandósult állapotának részletes számítására szolgáló modell-keretet és általános megoldási módszereit.

Ismeri a flowsheeting-számítás feladatát, megoldási szemléleteit, az azokon belül felmerülő fontosabb részproblémákat és néhány megoldási módszert.

Egyéb

Ismeri a vegyipari költségbecslési módszerek fő irányait

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes célszerűen alkalmazni folyamatszimulátort, elsősorban képes kiválasztani a megfelelő modelleket, ellenőrizni azok helyességét, mérési adatokhoz modell-paramétereket illeszteni, a konvergáltatni stb.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megkeresni a modellezett elegyek irodalomban közölt mérési adatait és illesztett paramétereit, és kiválasztani a megfelelő adatrendszert.

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2024-02-09 12:27:17

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.