BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszerbiztonság

A tantárgy neve angolul: Food Safety

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEBEA704 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tömösközi Sándor, egyetemi docens

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (BME-ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

BME-ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Élelmiszeripari technológia, Élelmiszeranalitika, Mikrobiológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Élelmiszeripari technológia, Élelmiszeranalitika

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy az alapképzésben részt vevő hallgatók megismerkedjenek az élelmiszerbiztonság fogalmával és jelentőségével, valamint az élelmiszerbiztonsági rendszerek kidolgozásához és működtetéséhez szükséges toxikológiai, jogi és minőségirányítási alapismeretekkel.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

BME-ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az élelmiszerekben előforduló legfontosabb fizikai, kémiai és biológiai veszélyt jelentő komponenseket, valamint az ezek jelenlétéből adódó kockázat minimalizálásának módjait.

Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és menedzsment szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Ismeri az élelmiszerbiztonság hazai és Európai Uniós jogi szabályozásának alapjait.

Ismeri az élelmiszerbiztonsági rendszerek kialakításában szerepet játszó fontosabb minőségirányítási elemek alapjait.

Ismeri a HACCP rendszer alapelveit és és a rendszer főbb elemeinek alapjait.

Képesség

Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

Képes az élelmiszergyártási folyamatok ellenőrzésére a kapcsolódó minőségbiztosítási követelményeknek megfelelően.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes élelmiszergyártási folyamatok tervezésére a HACCP alapelveinek megfelelően.

Attitűd

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik az élelmiszerbiztonság folyamatos javítását szolgáló új ismeretek iránt.

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Betartja a biztonságos élelmiszer-előállításhoz szükséges munkavédelmi és jogi szabályokat.

Autonómia és felelősség

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Támogatja az élelmiszer-előállítás biztonságának folyamatos ellenőrzését.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 09:20:28

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.